۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

آمریکا در سراشیب

نشرآتش منتشر کرد!از اینجا دانلود کنید

نام کتاب: آمریکا در سراشیب

نویسنده: ریموند لوتا

مترجم: منیر امیری

طراح جلد: آرش بهنیا

واژنگار: رویا تجویدی

ویراستاران: سهراب امیدی زنده رود، هنگامه ارژنگ

نوبت چاپ: زمستان 92

شمارندگان: 1200

ارزش: 90000 ریال (با جلد شومیز)

      110000 ریال (با جلد سخت)
ناشر: آتش