۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

«آتش» ـ شماره 71- مهر ماه ۱۳۹۶

«آتش» ـ شماره 70- شهریور ماه ۱۳۹۶

«آتش» ـ شماره 69- مرداد ماه ۱۳۹۶

«آتش» ـ شماره 68- تیر ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:

فیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره 67- خرداد ماه ۱۳۹۶

«آتش» ـ شماره ۶۶- اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

در این شماره:
فیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ:


«آتش» ـ شماره ۶۵- فروردین ماه ۱۳۹۶

ازاینجا دانلود کنید
در این شماره:


- تحرکات انتخاباتی و نه به انتخابات!
- ژیژک خوانی در جماران
 - معرفی کتاب «نقد جهان اوجالان» فصل 3، بخش2
- تجاوز به زنان در تلگرام
ـ واقعیت کمونیسم چیست؟
ـ جشنواره فیلم فجر، نمایشگاه حاکمیتفیس‌بوک :


پست الکترونیک:

وبلاگ: