۱۳۹۲ اسفند ۱۹, دوشنبه

از اقتصاد و سیاست

نشرآتش منتشر کرد!


نام کتاب: ازسیاست و اقتصاد

نویسنده: ریموند لوتا

مترجم: منیر امیری

طراح جلد: آرش بهنیا

واژنگار: رویا تجویدی

ویراستاران: سهراب امیدی زنده رودی، هنگامه ارژنگ

نوبت چاپ: زمستان 92

شمارندگان: 1200

(قطعه وزیری، با جلد شومیز)ازاینجا دانلود کنید